Företaget Delta - ett gott exempel

Det finns företag som är framåtsyftande, som väljer att satsa på förbättringar på bred front. El- och installations företaget Delta i Umeå med ca 120 medarbetare är ett sådant företag. Jag har nu fått uppdraget att leda förbättringsarbetet och involvera samtliga, från VD till elektriker och servicetekniker.