Från Överlevarlandet till Livslevarlandet

Linda föreläser/dramatiserar sin livsresa vid Kunskapsdagarna i Piteå och Umeå. 2007 debuterade Linda Nederberg med självbiografin "från Överlevarlandet till Livslevarlandet".