Återigen: Lindas föreställning på Talarforum i Stockholm

Efter bra respons på arrangemanget i april erbjuder Talarforum återigen Lindas livsresa, från Överlevarlandet till Livslevarlandet, med efterföljande föreläsning Ditt Livslevarland. Datum för hösten 10 nov.  www.utbildning.talarforum.se/tema/258-fran-overlevarlandet-till-livslevarlandet/