Bravida El - ny kund

Bravida El påbörjar ett utvecklingsarbete tillsammans med DoYourVision. Samtliga medarbetare involveras för att företaget ska gå från mycket bra bli ännu bättre.