Lindas föreställning på Talarforum i Stockholm

Efter bra respons på audition arrangerade Talarforum Lindas livsresa, från Överlevarlandet till Livslevarlandet, med efterföljande föreläsning Ditt Livslevarland. Utvärderingarna visade på att upplägget uppskattades. I samband med detta kom arrangören på idén att föra samman Linda Nederberg med Tina Thörner i ett motivationsseminarium under hösten 2011.