Lindas medverkar på Psykeveckan i Ö-vik

Psykeveckan i Örnsköldsvik inleds med Linda Nederbergs föreställning "från Överlevarlandet till Livslevarlandet". Nära 100 personer deltar, både personal inom psykiatri och brukarföreningar. Linda visar vägen in i och ut psykisk ohälsa och trycker på för att alla ska hjälpas åt att förebygga psykisk ohälsa och skapa ett bättre liv för fler.