Föreläsning för akademikerförbundet SSR

Vid en samling på Höga kusten Hotell föreläste Linda Nederberg för Akademikerförbundet SSR. "Gör ditt bästa och må bra", var temat. Efter föreläsningen blev det julbord för deltagarna.