Högtryck för DoYourVision!

Högtryck på DoYourVision! Vårt målinriktade förbättringsarbete i processform har tagit rejäl fart. Nu pendlas det mellan Umeå, Örebro, Karlstad och Stockholm.

Målen lönsamhet, nöjda medarbetare och nöjda kunder finns alltid med i processuppläggen och ska uppnås. Det är härligt när medarbetare och chefer kliver fram och får det att hända tillsammans.