Kick-off i Gävle

På Engeltofta fick jag uppleva ett enormt engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans. Med 10 fokusområden för utveckling, som vi identifierat tillsammans i juni, blev det fullt fokus med full fart. När vi var klara efter 1,5 dag hade alla en tydlig bild av det de gör för att bidra i dagsläget och vad de kan göra för att bidra ännu mer det kommande året. Vad sägs exempelvis om att: "tydligare be om det jag behöver, lyfta upp det som fungerar mer och delegera enklare arbetsuppgifter"?