Vännäsbyggarna på offensiven

DoYourVision hjälper till i det tillväxtsteg som Vännäsbyggarna just nu befinner sig i. Mycket har hänt sedan vi jobbade tillsammans på en kick-off i Barcelona. Entreprenörens ständiga resa framåt inspirerar mig!