Bygge av ny föreställning tema prestation och livsbalans

Föreställning istället för föreläsning - så väljer många kunder. Och visst är det roligare att ta del av en resa och den känslobergodalbana som kommer på köpet. Efter att byggt på föreläsningar med drama, symboliska naturbilder och skissade bilder - är det kul att nu ta steget till att även ha med musik. Hösten 2015 planeras premären på en ny föreställning om prestation och livsbalans. Under våren kan de som vill gå med i en testgrupp och aktivt medverka till den färdiga produkten, som när den är klar ska erbjudas både högstadier och gymnasier samt näringslivet. Privatpersoner kan ta del av öppna föreställningar.