Kultur för seniorer

Vilket fantastiskt uppdrag, att få coacha vårdpersonal i arbetet med att skapa mer kulturaktiviteter för äldre. Verkligen en fråga som känns angelägen. Tillsammans med en musikterapeut var jag på turné på fem orter i Västerbotten. Givande och väldigt uppskattat.