Utvecklingsarbete med offensiva Bro o Tak

Nu är ett utvecklingsarbete på företaget Bro o Tak igångsatt. Hela företaget involveras i att skapa ett ännu bättre Bro o Tak. Intresse, engagemang och fokus kan summera startsteget där samtliga orter företaget finns på: Umeå, Övik och Stockholm deltagit.