DoYourVision på Facebook

Nu finns DoYourVision på Facebook. Målet är att sprida info om företaget och bjuda in till öppna föreställningar samt föra en dialog för att få input om vad som upplevs viktigt att få stöd kring. Detta för att bättre använda det när nya produkter skapas.