En sista utbildningsdag med hela 80 deltagare

Med deltagare från 5 kommuner avslutades idag projektet med att skapa mer kulturaktiviteter inom äldreomsorgen. Det är kul att se vilka framsteg som gjorts och den ambition som finns att fortsätta arbetet. Givetvis låg fokus på att göra ett avstamp för fortsatt arbete. Vi tackar Region Västerbotten och Kerstin Hamre för ett mycket bra och givande samarbete.