Föreläsning på Lunch & Learn i Ö-vik

Pro Competence anordnade nätverkslunch i Ö-vik. Linda Nederberg föreläste på temat "100% åt samma håll" - alla på företaget, med alla resurser använda maximalet. Deltagare från bland annat SEB, Modern Ekonomi, Örntaxi och Knightec deltog.