Kick-off med framgångsrika Umia

Efter en Framgångsmätning passar det bra med en kick-off! Under ett par dagar samlades tjänstemän från framgångsrika Umia i Saxnäs under ledning av DoYourVision. Fokus låg förstås på fortsatt framgång. Arbetet skedde delvis utomhus med snöskor och vädret var med oss!

Helgen avslutades med ett helhetsuppdrag då företaget fick arrangera en trerättersmiddag med underhållning och värdskap. Umias största framgångsfaktor Umia-modellen, som innebär samarbete mellan tekniker, fick ribban att höjas rejält - och självklart levererade Umia! Det är bara att imopneras av deras samarbete!