Ledarutbildning i regi av Pro Competence

Pro Competence är en proffessionell komptensförmedling och arrangar under våren en ledarutbildning på "nybörjarnivå". Linda Nederberg bidrar med pass kring Framgångsrikt ledarskap och jobbar lösningsinriktat med fokus på bred och hållbar framgång för företag, arbetsgrupper och team.