Uppstartträff Bro o Tak

Ett tiotal av företaget Bro o Taks medarbetare samlades i Umeå för att ta sikte på sina mål 2015 och tydliggöra hur de ska lyckas tillsammans. Träffen följs av utvecklingssamtal som VD har med tjänstemän samt utvecklingspass där DoYourVision bidrar - tillsammans med yrkesarbetare, både i norr och syd.