Föreläsningar med Linda Nederberg

Aktuella föreläsningar med Linda Nederberg: 19 nov Östersund "från Överlevarlandet till Livslevarlandet". 26 nov Starkare Tillsammans i Umeå