Föreläsningen "Stark & Smart Ledarskap"

Det finns olika sätt att jobba med framgång. Vi tror på att väcka tankar och beröra för att öka viljan till positiv förändring. Därför jobbar vi med föreläsningar innehållande bildspråk och dramatiseringar. Vi erbjuder Lindas livsresa: "från Överlevarlandet till Livsleverlandet och "Stark & Smart Ledarskap" med premiär augusti 2018. Mer info om föreläsningen kommer längre fram.

Kontakta Linda Nederberg för att veta mer!