Från Överlevarlandet till Livslevarlandet

Ta del av Linda Nederbergs livsresa, från Överlevarlandet till Livslevarlandet i dramatiserad form, och få perspektiv på det egna livet. Ta chansen till en rejäl tankeställare kring den egna kravnivån och mobilisera mod och jävlaranamma för att leva ett rikt liv där du är vän med dig själv. Vi lovar att ni efter föreställningen, bättre vill ta tillvara på era liv och sluta skjuta livsförbättrande satsningar på framtiden.

Föreställningen är baserad på Lindas bok med samma namn. Hon har valt att inte gestalta sina symtom utan istället tydliggöra orsaken, det som ligger under ytan och styr. Detta för att upplägget ska passa en större målgrupp och fler ska känna igen sig.

På ett pedagogiskt och tankeväckande sätt visar Linda på vägen bort från fördömande livsregler, med måsten, borden och förbud till ett friare liv med lust, driv och ödmjukhet. Linda använder symboliska naturbilder som förstärker upplevelsen. Upplägget med att dramatisera berör starkt.

Kontakta Linda Nederberg för att veta mer! 

Varför inte göra som företaget Fältcom och låta personalen ta del av Lindas livsresa? 

Ett bra sätt att sätta fokus på det viktiga, att alla tar eget ansvar för sin hälsa och prestation!