Vad passar bäst
- föreläsning eller föreställning?

Linda Nederberg erbjuder både föreläsningar och föreställningar. Skillnaden är att föreställningarna innehåller dramatiseringar som finns med som en spännande berättande tråd. Lindas ambition är att alltid erbjuda det gruppen bäst behöver och efterfrågar. Detta för att deltagarna ska uppleva att de får något av värde och inspireras till handling.

En föreläsning kan på ett smart sätt fylla på verktygslådan och skapa ett ökat engagemang som resulterar i steg framåt. En föreställning ger samma effekt och erbjuder därtill en starkare upplevelse och uppfattas som något nytt. Föreställningarna innehåller dramatiseringar från Lindas uppväxt och hennes bok "från Överlevarlandet till Livslevarlandet" vilket är namnet på en av föreställningarna. Den andra "Hälsosamt Presterande" sätter fokus på prestationen och vad det som hjälper oss att lyckas - och oavsett resultatet förmå oss att behålla ett högt värde på oss själva och varandra. 

Linda är eftertraktad och omtyckt för att fånga deltagarnas intresse direkt och göra alla delaktiga. Med energi, rörelse och fokus skapar hon motivation för positiv förändring, oavsett om det gäller att prestera bättre eller ta ett steg för en större livsbalans. Återkommer gör hennes symboliska naturbilder från fjällvärlden och enkla skissade bilder. Efter att Linda upptäckt glädjen och styrkan med att använda drama delar hon i sina föreställningar med sig av egna erfarenheter i form av dramtiseringar. Många upplever att inslaget berör på ett djupare plan.

Företag kan välja att avrunda föreläsningen eller föreställningen genom att tydliggöra vilka steg de ska ta som grupp. Det ger möjlighet att följa upp det som ska hända på arbetsplatsen.

Kontakta oss för att veta mer om Lindas föreläsningar och föreställningar!

Lindas föreläsningar

  • Välj Livsbalans!
  • Lyckas tillsammans!
  • Du din egen ledare!

 

Lindas föreställningar

  • Från Överlevarlandet
       till Livslevarlandet
  • Hälsosamt Presterande