Hälsosamt Presterande

Många upplever att de krav vi ställer på oss själva och varandra ökar, utan att vi valt att det ska bli så. Vi vill lyckas med mycket och behöver prestera för att existera! Vi vill lyckas, få uppmärksamhet och bli bekräftade för det vi gör. Men bestämmer prestationen vårt värde? Snabbt svarar vi nej, för att i nästa stund klanka ner på oss själva när vi inte lyckas. Allt för många blandar ihop sitt värde som människa med sin prestation och gör sig sårbara då livet även bjuder på motgångar.

Linda Nederberg är en av alla dem som under en lång tid lät prestationen bestämma hennes värde. Det var först när hon inte längre orkade, hon fick syn på sin orimliga kravbild. Viljan att leva försvann och en lång resa började, från att vara en tvångspresterare till att kunna prestera avslappnat och känna sig nöjd. Numera kan Linda både se och glädjas över egna och andras framgång.

Ta del av en föreställning som hjälper dig att bli medveten om dina egna krav på dig själv och konsekvenser av dessa. Få tips om hur du kan känna nöjdhet fastän det går att prestera bättre. Och lär dig att värdera dig själv högt, oavsett hur du presterar.

Föreställningen innehåller dramatiseringar från Lindas livsresa, tankeväckande frågor och igenkännande exempel. Upplägget bygger på metoden lösningsfokus, enkla skisser och symboliska naturbilder. Linda uppskattas för sitt kroppsspråk, sin energi och sitt starka engagemang.

Kontakta oss för att veta mer om Lindas föreställningar!

"Berörande och inspirerande! Ta chansen och ta del av föreställningen Hälsosamt Presterande"

Sara Winqvist, Umeå