Framgångsinsatser - från bra till bättre


Vi har fokus på företag och arbetsplatser som vill vara framgångsrika och förstärker ledningens arbete utifrån det behov som är. Vi erbjuder allt från enstaka insatser till årligen återkommande insatser. Vill ni gå från bra till bättre testa en Framgångsmätning, eller ett Framgångspass - eller varför inte en Framgångskick-off?

Framgångsmätning

Genom att köra en Framgångsmätning får ni hjälp att synliggöra och fira företagets framgång! Det sker genom att vi tydliggör allt viktigt som finns bakom den framgång ni byggt tillsammans. Vi gör det för att ni bättre ska kunna ta tillvara på, använda och bygga vidare på det som bygger framgång. Och för att fira allas arbetsinsats. Efter fokus på det som varit blickar vi framåt och låter alla i laget vara med och ge sin syn på hur vägen till större framgång ser ut. En koppling görs till eget ansvar och "Stark & Smart Ledarskap". 

Framgångspass

Företag som vill bygga större framgång - och inte känner att det är "firarläge" erbjuds Framgångspass där arbetet sker i riktning mot ett i förväg tydliggjort önskat läge, vilket borgar för en framtida Framgångsmätning.

Framgångskick-off

Företag som vill göra kick-off resan till en fullträff tar vi gärna i handen och jobbar tillsammans med. Med fokus på framgång. Ni sätter agendan och berättar i förväg, vad ni vill uppnå - vad resultatet av er kick-off ska bli. Med det som utgångspunkt gör vi ett upplägg som gör alla delaktiga i företagets framgångsresa - och konkretiserar det som ska hända efter er kick-off. Ofta designar DoYourVision hela företagets kick-off och drar en röd tråd genom hela upplägget. När det är möjligt gör vi delar av arbetet utomhus, gärna i Jämtlands och Västerbottens fjällvärld. 

Kontakta Linda Nederberg för att veta mer.

Framgångsmätning är en av våra mest uppskattade utvecklingsinsatser. Det vi gillar mest är att göra alla delaktiga i framgången och se glädjen och stoltheten i laget när vi är klara. 


Exempel på nöjda kunder som kört Framgångsmätning: Umia, Selbergs Entreprenad, ICA Fjällboden, Umeå Van Service.