Stark & Smart Ledarträning


Alla är sin egen ledare. För att må bra och lyckas med det viktiga behöver vi vara mentalt starka och göra smarta val. Därför bygger allt vi gör i DoYourVision på "Stark & Smart Ledarskap". Det erbjuds som föreläsning, vid kick-off upplägg och som kurser i utomhusmiljö.

Vi tror på fysisk och mental styrka. Genom att ta ansvar för vårt välmående och vara i god balans har vi lättare att hantera påfrestningar och stress.

Vi bygger mental styrka utifrån arbete med metoden lösningsfokus som har fokus på det som fungerar, ger resultat och bygger framgång. Vinsten med arbetssättet blir mer energi samt ökad förmåga att samarbeta och hitta lösningar.

Vi väljer bort det negativa som blir av att påpeka fel och brister. Detta för att behålla energi och fokus framåt. Vårt sätt att hantera det negativa är att ventilera kort och därefter flytta fokus på önskat läge och omgående ta steg framåt för att lyckas med det viktiga. 

Kontakta Linda Nederberg för att veta mer!

2017 startade Linda Nederberg konceptet Stark & Smart med målet att göra människor starkare mentalt och öka antalet smarta val. Detta för att vända trenden med negativ stress och ökad psykisk ohälsa - till en mer positiv, där människor både mår bra och lyckas med det viktiga.