Stark & Smart Ledarskap

Vi behöver vara starka och smarta för att skapa hållbar framgång. På egen hand och tillsammans med andra. Därför bygger allt vi gör på det vi kallar för "Stark & Smart Ledarskap". Ambitionen är att hjälpa människor att förena goda prestationer med hälsa.

Vi tror på både fysisk och mental styrka. Genom att ta ansvar för vårt välmående och vara i fysisk god balans har vi lättare att hantera påfrestningar och stress. Genom att medvetet välja fokus, förhållningsssätt och använda konstruktiva strategier kan vi öka vår mentala styrka.  

Vi bygger mental styrka utifrån arbete med metoden lösningsfokus. Metoden har fokus på det positiva och utgår från det som fungerar, det som ger resultat och bygger framgång. Vinsten blir mer energi, stolthet samt ökad förmåga att samarbeta och hitta lösningar.

Vi väljer bort det negativa som blir av att påpeka fel och brister. Detta för att behålla energi och fokus framåt. Vårt sätt att hantera det negativa är fokus på önskat läge och konkreta steg mot hållbar framgång. Vi jobbar utifrån punkterna nedan:

  • Smart fokus - på framtiden och det vi vill uppnå.
  • Smarta val - smart tid och resursanvändning.
  • Smarta framsteg - en konkretisering av vad som ska göras.
  • Stärkande fokus - att se styrkor, det vi lyckats med, det som fungerar och görs bra.
  • Starka tillsammans - att lyfta varandra och använda egna och gemensamma styrkor.
     

Kontakta Linda Nederberg för att veta mer!

"Stark & Smart Ledarskap" finns med som grund och är en väsentlig del i vårt arbete för större framgång. I arbetet med hållbar framgång kopplar vi samman företagets resultat med medarbetarnas ledarskap.

Därtill erbjuder vi en föreläsning eller ett pass utomhuscoachning med samma fokus.

  • Föreläsning. Det egna ledarskapet synliggörs med exempel. Därtill ges konkreta tips som stärker deltagarnas egna ledarskap.
  • Utomhuscoachning. Vi tränar det egna ledarskapet genom fysiska övningar ute i naturen.