Balcona

DoYourVision bidrar till fortsatt utveckling i Balcona. Både chefer och medarbetare deltar i processarbetet.