Fältcom

Fältcoms medarbetare fick ta del av Linda Nederbergs föreställning "från Överlevarlandet till Livslevarlandet" och söka likheter mellan Lindas resa och företagets. Därefter har DoYourVision gått in som utvecklingspartner. Ett jättespännande uppdrag - ett offensivt företag som har högt satta mål och helheten i fokus.