SCA

SCA Obbola har använt Linda Nederberg som föreläsare i två omgångar. Därtill har ett målinriktat utvecklingsarbete med att bygga ihop självgående team utförts.