VK

VK har använt Linda Nederberg som föreläsare vid olika kundevent, dels som en del i en kundresa och dels genom att bjuda prenumeranter på Lindas föreställning.