Framgångsmätning - för större framgång

Vi hjälper er synliggöra och fira företagets framgång! Det sker genom att vi tydliggör det som finns bakom framgången, så ni bättre kan ta tillvara på och bygga vidare på det. Vi har fokus på det positiva, lyfter fram allas bidrag och skapar en stolthet bland alla. Därefter tar vi självklart sikte på framtiden och hjälper er synliggöra vad mer ni vill lyckas med och hur det blir möjligt. 

Framgångsmätning passar företag i snabb tillväxt, som vill ta tillvara på det som finns bakom framgången och involvera medarbetarna i företagets fortsatta framgångsresa. Framgångsmätning är en perfekt uppladdningen inför företagets kick-off, varför inte i regi av DoYourVision?

Kontakta oss för att veta mer om Framgångsmätning och kick-off!

När Framgångsmätningen är genomförd, har företaget en framgångsvägg att utgå från. DoYourVision har genom arbete i grupper gjort alla delaktiga i vad som gör företaget framgångsrikt - och vilka framgångar dem vill fira framöver.