Bygga värdegrund - och göra den levande

En värdegrund hjälper företag att tydliggöra vad som är viktigt att göra dagligen för att nå önskad framgång. Värdegrunden berättar hur ledare och medarbetare ska vara mot varandra, vilka beteenden och vilken attityd som gör att ni lyckas tillsammans och samtidigt mår bra.

DoYourVision ernjuder ett kreativt, tydligt och enkelt arbetssätt som involverar alla på företaget. Därtill har vi självklart fokus på det allra viktigaste, att ord blir till handling, att värdegrunden blir en naturlig del i vardagen.

Kontakta oss för att veta mer.

Vi följer upp att ord blir till handling och glädjs när värdeorden verkligen syns i vardagen.